GDPR

I Principiile generale de procesare a datelor cu caracter personal

Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal enunta responsabilitatile organizatiilor care colecteaza si proceseaza date cu caracter personal. Art. 5 alin. 2 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului European, stipuleaza faptul ca orice operator este responsabil si trebuie sa poata demonstra conformarea cu principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
1. Legalitate, echitate și transparență
Datele personale vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
2. Limitări legate de scop
Datele vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale.
3. Reducerea la minimum a datelor
Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Exactitate
Datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.
5. Limitări legate de stocare
Datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alin 1 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului European, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea
6. Integritate și confidențialitate
Date sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
7. Responsabilitate
Operatorul este responsabil de implementarea acestor principii și poate demonstra această respectare.

 

II Compania a implementat principiile GDPR in toate activitățile sale de business, după cum urmează.

1. Cerințe de echitate si transparenta
Datele personale vor fi procesate numai in baza unui temei legal, asa cum a fost identificat in Registrul de prelucrari de date cu caracter personal. Compania trebuie sa decida daca se impune efectuarea unei analize de impact asupra vietii private (DPIA) pentru fiecare activitate de procesare.
2. Informarea persoanelor vizate
Cel tarziu la momentul colectarii oricaror date cu caracter personal in scopul vanzarii/ intermedierii vanzarii unor produse sau servicii, activitati de marketing, persoana vizata va fi informata referitor la tipurile de prelucrari care vor fi efectuate utilizand datele sale cu caracter personal, perioada de retentie, posibile transferuri internationale, metode de procesare, drepturile persoanelor vizate si masurile prin care Compania protejeaza datele cu caracter personal. Aceste informatii vor fi incluse in notificarea transmisa persoanelor vizate (Privacy Notice). In cazul in care datele vor fi transferate catre o terta parte, Compania trebuie sa informeze in mod adecvat persoanele vizate referitor la acest transfer in notificarea transmisa persoanelor vizate. In cazul in care datele cu caracter personal vor fi transferate intr-o tara terta a Uniunii Europene, notificarea trebuie sa reflecte acest fapt si sa enunte unde anume vor fi transferate datele. In cazul in care sunt colectate date cu caracter sensibil, DPO trebuie sa se asigure de faptul ca notificarea include prevederi specifice referitoare la scopul colectarii acestor date.

3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
SC ANDRIANA FINANCE SRL va prelucra datele cu caracter personal furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR)* in scopul PRELUCRII INFORMATIILOR LEGATE DE RECLAMATII, SUGESTII SI SOLICITARI DE COLABORARE specifice activității de BROKERAJ IN CREDITE SI ASIGURARI precum si in vederea indeplinirii unor obligatii legale.
4. Accesul la Datele cu Caracter Personal
Accesul la datele dumneavoastra va fi limitat la nivelul personalului autorizat, in conformitate cu scopurile prevazute la punctul 1, precum si la nivelul personalului ce administreaza sistemele IT. Compania se conformeaza cerintelor GDPR prin pastrarea datelor actualizate, prin modalitatea securizata de stocare si distrugere a datelor, prin colectarea minimului de date cu caracter personal necesare scopurilor prelucrarilor si prin protectia datelor impotriva pierderii, utilizarii inadecvate, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Compania implementeaza masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.
5. Consimtamant pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal**
In vederea indeplinirii obligatiilor legale ale SC ANDRIANA FINANCE SRL alaturat atasez:

– Nume si prenume
– Numar telefon
– Adresa de e-mail

Clientul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing, inclusiv servicii derulate impreuna cu un partener contractual și societati din grup.

6. Drepturile dumneavoastră
Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi: de acces si rectificare, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va opune ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate in scopuri de marketing. Va puteți exercita aceste drepturi in următoarele moduri: transmiterea unui email la adresa contact@wiseadvising.ro sau transmiteți o cerere scrisa la adresa Str. Lucian Blaga nr. 14 et.2 – Timișoara. SC ANDRIANA FINANCE SRL va răspunde petentului in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.
7. Transferul datelor
Compania poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizori de servicii IT, în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la punctul 3.

* Întregul Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se regăsește pe pagina de internet dataprotection.ro
**Nu voi transmite pe aceasta cale datele cu caracter personal al altei persoane.